Wij hanteren geen lidmaadschap en de lessen zijn per maand opzegbaar. Voor leerlingen die dus wekelijks les volgen bestaat een opzegtermijn uit vier gevolgde lessen. Voor leerlingen die om de twee weken lesvolgen bestaat de opzegtermijn uit twee gevolgde lessen.

De afspraken worden gemaakt direct met ons en dat is wel zo duidelijk.