Indien de les tijdig van te voren wordt afgezegd kan deze in overleg worden ingehaald mits het rooster dit toelaat.

Wordt de les op dezelfde dag nog afgezegd dan brengen wij deze in rekening.